Privacy & Disclaimer

Kiddiz.nl is aandachtig en secuur samengesteld. Echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die gedeeld is, foutief en/of onvolledig is. Aan Kiddiz.nl kunnen geen rechten worden ontleend op deze gedeelde informatie. Daarnevens kan Kiddiz.nl ten alle tijden de informatie op de website aanvullen en/of wijzigen, zonder voorafgaande berichtgeving.

Het is uiterst verboden om auteursrechtelijk beeldmateriaal en informatie van Kiddiz.nl openbaar te maken, te delen of te archiveren, zonder voorafgaand akkoord van Kiddiz.nl.

Aansprakelijkheid

Schade die ten gevolge van beslissingen en/of daden gebaseerd op onze gedeelde informatie is ontstaan, wordt door ons niet aanvaard. Bovendien accepteren wij geen aansprakelijkheid voor het mogelijk niet of slecht functioneren van de website. Op Kiddiz.nl maken we gebruik van links die u naar externe websites doorverwijzen. Deze websites zitten niet in ons domein. Kiddiz.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid over de inhoud van deze externe websites, alsmede de kwaliteit en het functioneren hiervan.

Cookies

Kiddiz.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die het gedrag van bezoekers vastleggen, analyseren en delen zodat de website beter op u afstemt. Uw persoonlijke informatie wordt hierbij niet gebruikt. Indien u het optimale uit Kiddiz.nl wilt halen, dient u deze cookies te accepteren.

Privacy

Op Kiddiz.nl maken wij tevens gebruik van advertentiebedrijven. Deze advertentiebedrijven tonen u bij uw bezoek aan onze website diverse advertenties. De mogelijkheid bestaat hierdoor dat u advertenties te zien krijgt waar u geen interesse in heeft. Ook deze advertentiebedrijven maken geen gebruik van uw persoonlijke informatie. Enkel de informatie die door de cookies wordt vastgelegd, wordt gebruikt.

Kiddiz.nl houdt het recht om ten alle tijden deze privacy & disclaimer te wijzigen, indien zich in de wet of ons beleid veranderingen voordoen. Bovendien is deze privacy & disclaimer uitsluitend geldig voor Kiddiz.nl en niet voor de websites waar u naar doorverwezen wordt. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.